.نسخه 3 است‏ GPL v2 این برنامه تحت لیسانس
.قابل دسترسی استکد‏ GitHub کد منبع در‏

نسخه بتا

Version history

10.2.4 2023-11-12

  • Bug fixes, minor improvements, and more.